željezna skulptura na vratima

Vrata su gotova i spremna za farbanje.

Ovo su ulazna metalna vrata na koja je stavljena šablona buduće skulpture.Nema komentara: