izrada kovanog lustera
Izrada lustera počinje nacrtom u mjerilu 1:1 i izmjerom svih elemenata.
Nakon rezanja elementi se savijaju na savijačici profila.

Kovanje spirala rubova svih elemenata.

Nema komentara: