Vrata u hotelu "Monte Mulini"

Vrata koja sam izradio za restoran "Wine Vault" u hotelu "Monte Mulini" u Rovinju 2009.godine.Stol je isto od željeza ali nije moj rad.U restoranu "Mediteraneo"koji se nalazi u istom hotelu nalaze se još jedna vrata koja sam napravio ali nemam fotke.

Nema komentara: