Kovana ograda,hotel "Kaštil" Bol

Još jedna ograda s probijanim stupovima.Hotel "Kaštil",Bol na Braču

Nema komentara: